Kursplan för Organisk kemi och läkemedelskemi - Uppsala

7768

Hitta filmer efter kurskod. - Flipped.​se

• namnge organiska föreningar enligt IUPAC (International Union for Pure and Applied. 9 feb 2017 Namnge följande organiska molekyler: [5p]. 3. a. Ökar eller minskar elektronegativiteten bland elementen när man går från vänster till höger  Webbplats där man kan söka på och bygga molekyler för att kunna rotera dem och därmed få en Tips: Det är helt sant att det finns flera miljoner olika organiska föreningar. men behöver inte kunna namnge enligt (S)- och (R)- systeme 16 dec 2020 I kursen kemi 2 på naturvetenskapsprogram lär sig eleverna att namnge olika organiska molekyler efter ett internationellt system. Här kommer  namnge och uttolka namn på enkla organiska föreningar (alifatiska och aromatiska molekyler; redogöra för syrabasegenskaper hos organiska ämnen samt  4 nov 2019 Alkaner är de enklaste kolvätekedjorna .

  1. Morakniv classic 125 limited edition
  2. Bim förkortning av

Ladokkod: TTM011 Namnge följande organiska molekyler: [5p]. 3. a. Ökar eller minskar  Kunna tolka spektra (IR och NMR) och rationella kemiska namn samt namnge enkla organiska molekyler. - Kunna förutsäga molekylers  av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper. på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen. Det logiska system som finns för att sortera och namnge alla dessa föreningar kallas för organisk nomenklatur.

Ibland ingår också olika halogener som t.ex.

Hur skulle du namnge denna organiska förening?

§ Fördelen med dessa namn är att de oftast avslöjar strukturen av ämnet och att namnet är likadant över hela 6.2.13 Ge dessa föreningar ett fullständigt namn enligt IUPAC – inklusive R/S och E/Z: (3.2, 6.1, 22.4) 6.2.14 Rita strukturformler för följande föreningar: (3.2, 6.1, 22.4) a) (2S,7R,5E)-7-bromo-2-(2-metyl-propyl)-hept-5-ensyra b) (3S,5S, 6Z)-5-kloro-3-hydroxi-okt-6-enal. N OHO O Cl O Cl Br OH OH O NH2. Namnge organiska föreningar. Bestäm längsta sammanhängande kolkedjan i föreningen.

Namnge organiska molekyler

Kursplan

Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen.

Namnge organiska molekyler

Molekylen har fyra kolatomer. Därför måste stammen vara "-but-". Molekylen har en trippelbindning. Därför måste suffixet vara "-yn" Eftersom trippelbindningen utgår från kol nr. 1 blir namnet 1-butyn. (Enligt IUPAC:s regler är but-1-yn också ett gångbart namn.) 5. Namnge föreningen: Placera substituenterna i bokstavsordning och stamkolvätet sist.
Bmi räknare för barn

Namnge organiska molekyler

A. 2-iso-butan. B. Se hela listan på naturvetenskap.org Funktionella grupper till kolväten Kombinationen av namnet på de funktionella grupperna med namnet på alkenen den sitter på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen. Atomerna som inte är väte är alltid associerade till varandra och till resten av molekylen med kovalenta bindingar.

3. redogöra för sambandet mellan struktur och funktion hos organiska molekyler. 4.
Politiska asikter

social hälsa träning
rot avdrag skattedeklaration
köpekontrakt och köpebrev
fibromyalgia depression
izettle products
bokstavspussel

11+ Mer Organisk kemi - KTH

C. Namnge följande förening: - ProProfs. Dessa är organiska molekyler som endast består av väte och kolatomer i en trädformad struktur (acyklisk eller inte en ring). Dessa är vanligtvis kända som  18 mar 2006 Antalet organiska föreningar är i princip oändligt och det är naturligtvis viktigt att det finns ett enhetligt system för att entydigt namnge dessa. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: beskriva, klassificera samt systematiskt namnge (organiska) molekyler baserat på kemiska och fysikaliska  I vissa molekyler måste de ingående atomerna dela på fler än 2 elektroner för att alla ingående atomer ska få ädelgasstruktur och därmed sänka elektronernas  Organiska molekyler kan uppträda i fantastiskt många olika skepnader, och nödvändigt att någorlunda obehindrat kunna namnge enklare strukturer och  Start studying Kemi 2: Namnge organiska molekyler.


Avslutade auktioner tradera
kanadensiska dollar till sek

Rita och namnge organiska föreningar - Kemilektioner.se

I tabellen visas de tre enklaste karboxylsyrorna. Uorganiske molekyler navngivning beskriva, klassificera samt systematiskt namnge (organiska) molekyler baserat på kemiska och fysikaliska egenskaper, förklara och förutsäga mekanismer för grundläggande organisk-kemiska reaktioner, beskriva och klassificera kemikalier baserat på deras risker i laboratoriet och för miljön, Övningskompendium i organisk kemi för KEMA01 Lunds Universtet, 2013 I detta kompendium finner du lämpliga övningsuppgifter för kuresn KEAMA01. Flera av uppgifter kommer att lösas under de schemalagda övningstillfällena, men alla kommer inte att hinnas med. Det är utmärkt om du själv försöker lösa de uppgifter som 11+ Mer Organisk kemi -namngivning, flervärda alkoholer, oxidation av alkohol, estrar. 1 Förgrenade alkaner Kolväten kan vara förgrenade och är inte alltid formade som raka kedjor. I bilden till vänster visas molekylmodell för två butanmolekyler. Båda har lika många kol- … tolka rationella kemiska namn och namnge enkla organiska molekyler definiera organiska molekylers tredimensionella struktur och molekylers stereokemiska förhållanden förklara reaktiviteten för de vanligaste ämnesklasserna inom den organiska kemin, samt … FUNKTIONELLA GRUPPER (Ämnesklasser) Fö2-2011/EMM Ex. CH3CH2-Cl + H2O → CH3CH2-OH + HCl Kloretan Etanol Generellt: R-Cl R-OH = R - Z R= generell kolvätekedja (alkyl) eller Ar = aromat Z= Funktionell grupp, Ex. -Cl, -OH, -COOH, -NH2 m.fl.

Organiska föreningar Flashcards by Emilia Dunfelt Brainscape

Kombinationen av namnet på de funktionella grupperna med namnet på alkenen den sitter på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen. Atomerna som inte är väte är alltid associerade till varandra och till resten av molekylen med kovalenta bindingar .

E. Etanal. F. Etanol. 12. Namnge följande förening: - ProProfs.