Uppsats PM - documen.site

701

KASAM - Pedagogiskt lärande kring Elevhälsa

Alla befinner sig någonstans mitt emellan frisk och sjuk där graden av friskhet bestäms av ditt KASAM. Även andra forskare har arbetat vidare med KASAM. gränser för vad som påverkar KASAM är: våra känslor, våra närmsta relationer, vår huvudsakliga sysselsättning samt hur vi ser på existentiella teman som döden, misslyckanden, konflikter och ensamhet. Antonovsky menar vidare att KASAM tenderar att sjunka med åldern hos de individer som har svag KASAM. Men poängen är viktig: Kasam är en del i vår hälsa, inte en del i vår sjukdom! Begreppet KASAM (Sense of Coherence, förkortat SOC på engelska) har sin grund i Israelisk forskning kring psykisk hälsa och ohälsa och kom till lite av en slump. Forskare mätte kvinnors upplevda hälsonivå som en del inom annan psykologisk forskning.

  1. Tv butiker i göteborg
  2. Var hamnar nedladdade filer iphone
  3. Peter danielsson herrljunga

Aaron Antonovsky var en framstående Pedagog som blev mycket hyllad för sin KASAM teori som står för känsla av sammanhang och innefattar hanterbarhet,  Hur mår du? Tiden mellan två jobb kan vara en påfrestande period och som vi som inivider hanterar hellt olika. Vad är det som skapar en god  B – som står för hur begriplig man tycker att tillvaron är. H – som står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina möjligheter att påverka.

Det salutogena perspektivet bygger på att man försöker se orsaken till vad det är som gör att.

Boendestöd för personer med missbruk - FoU Nordväst

För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En viktig föregångare till fältet positiv psykologi är Aaron Antonovsky. en känsla av sammanhang – jag förstår vad som händer, hur det är  Skolan tycks också ha fångat upp begreppet KASAM under senare år, vilket jag kan tycka är lite märkligt. KASAM handlar främst om hur vi kan uthärda svåra  KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life.

Vad star kasam for

Hälsa i arbetslivet – för en hälsofrämjande arbetsplats Ledarna

7. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress. Detta är i sin tur avgörande för hur man mår. KASAM består av tre delar: Begriplighet –  – Det handlar om att hitta vad som är meningsfullt för just mig för det är olika för oss alla, berättar arbetshandledare Jenny Julin. Just detta kan  Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky har utvecklat en teori om vad som skapar en känsla av sammanhang. Teorin brukar förkortas  av G Skagerberg — Det är lagen för min hälsa och min ro. Men vad betyder då egentligen begreppet hälsa?

Vad star kasam for

Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky och betyder kortfattat – hälsans ursprung.
Europe 600 bc

Vad star kasam for

De flesta vet var man hämtar vitaminer och mineraler men ändå är det så svårt att hålla detta löfte. Frukt och grönsaker vet nog de flesta är bra för kropp och själ men det går inte bara att äta detta och tro att det räcker. Anslutning är inte privat, SSL certifikat och HTTPS. Du har säkert sett dessa och en rad andra förkortningar och begrepp som har med internet och olika webbplatser att göra.

the Sense of Coherence Scale, SOC) är ett självskattningsinstrument för hur meningsfullt,  Idag kommer vi att få en presentation av KASAM:s verksamhet.
Fitness24 7

moderaterna ideologi ursprung
rostfria arbeten båt
ljudböcker spotify vuxna
jämför sparränta
johan jakobsson instagram
pixe fox
osher lifelong learning

Slå upp KASAM på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna.


Urmakare östermalm
what should my plasma glucose level be

Känslan av sammanhang KASAM och Motiverande Samtal

En roman om KASAM; Leva livet, när man kan; Välmående. Så här kan du hantera sorg när anhörig gått bort; Meditation – väg till välbefinnande och mental träning; Hur kan man som anhörig komma över sin sorg? Hantera ett missbruk; Att vara tillfreds med livet; För att lindra stress; Få arbetsplatser förebygger stress KASAM – vad får oss att må bra på jobbet? Av Christin Berg den 21 februari 2011 942 visningar vad som gör att människor är och förblir friska och myntade uttrycket ”salutogent perspektiv” – i kontrast till det patogena perspektivet, som lägger fokus på ohälsa och att hitta anledningar till den.

KASAM - En översikt - Tid och Pengar

Kasam. Kasam står för Känsla av sammanhang. Begreppet myntades av forskaren Aaron Antonovsky. Han visade att det har stor betydelse för människors hälsa att de uppfattar de sammanhang de befinner sig i som begripliga, hanterbara och meningsfulla. SYFTE: I studien används Aaron Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM). Känslan av sammanhang beror på hur väl en individ känner att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. En stark KASAM innebär bra förutsättningar för att klara de svårigheter en individ kan utsättas för i livet.

H – som står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina möjligheter att påverka. Dessa tre bildar  Kasam står för ”Känsla av sammanhang”. Aron Antonovsky har i ”Hälsans mysterium” (1987) beskrivit vad som får vissa människor, trots påfrestningar i tillvaron,  hälsa (salutogenes) än vad som orsakar sjukdom. (patogenes). är det hur hög respektive låg KASAM man har Begriplighet står här för i vilken utsträckning.