Elektromagnetiska fält omkring järnvägen - Trafikverket

748

Länkar - SWETIC

2 § Ikraft: 2000-12-01 Förarbeten: EGTL148/1993 s1,EGTL035/1992 s24, EGTL159/1996 s1 CELEX-nr: 31993R1493 31992L0003 31996L0029 Statens strålskyddsinstitut; utfärdad den 12 februari 2009. Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid. utgången av februari 2009: 1. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. (SSI FS 1983:7) om icke. kärnenergianknutet radioaktivt avfall, Statens strålskyddsinstitut bedömer att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt. Anledningen till detta är bland annatatt strålningsstyrkan avtar snabbt med ökat avstånd samt att antenner har låg utstrålning i andra riktningar än framriktningen.

  1. Denise rudberg - de sju som såg
  2. Regelverket for familieinnvandring
  3. Unbanster modern warfare
  4. En sorts kvitto
  5. Best nisha build
  6. Studentbostäder i sverige
  7. Landskapsarkitekt slu antagningsstatistik
  8. Florist halmstad

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs. [223-224 d] 1991-03-20 För ett strålsäkert samhälle. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127). Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens strålskyddsinstitut och nedan angivna anslag.

Förordning 2006:524 med instruktion för Statens

De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet. I denna promemoria föreslås att Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion läggs samman till en ny myndighet. Syftet är att ta tillvara betydande samordningsvinster. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet.

Statens stralskyddsinstitut

«Efternavn», «Fornavn», «Institution», «Afdeling», «Adresse

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs. [223-224 d] 1991-03-20 För ett strålsäkert samhälle.

Statens stralskyddsinstitut

Dosuppgifter och andra relevanta SSI stands for Statens Strålskyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Authority). SSI is defined as Statens Strålskyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Authority) very frequently. Printer friendly The Swedish radiation protection agency, SSI (Statens strålskyddsinstitut) has appointed an international independent expert group (IEG) for electromagnetic fields (EMF) and health. The task is to follow and evaluate the scientific development and to give advice to the SSI. Fandom Apps Take your favorite fandoms with you and never miss a beat. D&D Beyond Statens strålskyddsinstitut. Users without a subscription are not able to see the full content. Please, subscribe or login to access all content.
Mats tapper fjällbacka

Statens stralskyddsinstitut

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2007:1) om tillstånd att inneha och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik, och 42. SSI-report 86-06, Statens strålskyddsinstitut, Box 60204, 104 01 Stockholm (1986 ). Google Scholar. IAEA, 1986.

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:967; Omfattning ändr. 5 § Ikraftträder 2006-09-01 Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop.
Västerås stad karta

bilskatt skuld
schema socionom umeå
jämför sparränta
eiserner steg
krull och kriminell podcast
christian persson klättring

Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda  Statens strålskyddsinstitut (SSI) var en svensk statlig tillsynsmyndighet som sorterade under Miljödepartementet. 1 juli 2008 upphörde SSI efter att ha  En särskild utredare ska fr.o.m.


Etiska dilemman i varden hur skulle du ha gjort
taxeringsvärde fastighet skatteverket

Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och - Riksdagen

2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127). Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens strålskyddsinstitut och nedan angivna anslag. Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr.

Statens strålskyddsinstituts författningssamling - AWS

Detta för att undvika strålning från telefonen - även om det ännu inte finns några bevis för dess farlighet. – När det finns enkla och Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statens strålskyddsinstitut SSI. Förvaras: Riksarkivet 2007-02-14 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och 11 §§ strålskyddsförordningen (1988:293) och efter samråd med Socialstyrelsen följande.

Barn som bor i hus med dålig ventilation löper upp till dubbelt så stor risk att drabbas av astma och allergi jämfört med barn i hus med bra ventilation. Är vår inomhusluft viktig? Svar: JA. Svenska sjukhus använder onödigt mycket joniserande strålning vid röntgenundersökningar. Det konstaterar Statens strålskyddsinstitut, SSI. Den totala mängden verket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet, − vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal, samt − avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT INFORMERAR Denna brandvarnare innehåller 40 kilobecquerel av det radioaktiva ämnet americum-241. Brandvarnaren är strålskyddsgranskad och godkänd.