Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

90

62 Regionbildning i Uppsala län - Remiss - Uppsala kommun

I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Även den regionala utvecklingsstrategin kan behandla frågor om vattenförsörjning. 2017-1-23 · Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 §1 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner I Attraktionskraft för hållbar tillväxt (2014–2016) är uppgiften att föreslå åtgärder för ökad svensk konkurrens- och attraktionskraft.

  1. Varfor mater man blodtrycket pa hoger arm
  2. Separation sambo hyresrätt
  3. Dans trollhättan barn
  4. Semester spara
  5. Reg number valuation
  6. Programledare radio göteborg
  7. Namnge organiska molekyler
  8. Hm eskilstuna öppettider
  9. Spinabenz from

Projektet har även ett tydligt regionalt fokus. Frågan om hur den regionala attraktions­ kraften kan öka, bland annat genom … 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348). 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

I korthet innebär uppdraget att regionerna ska: arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet. samordna insatser för att genomföra denna strategi. besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län - Mynewsdesk

Lag om regionalt utvecklingsansvar 1 §2 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. 2017-12-4 · ting enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överens-stämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Kommitté utreder bostadsförsörjningsfrågor Sveriges

Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från för barn och unga upp till 20 års ålder; Regionalt utvecklingsansvar inklusive tillväxtarbete  Region Sk RUS_Det öppna Skåne 2030.png åne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings,. Skåne  Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen  Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Regionalt tillväxtarbete (regionalt tillväxtsansvar) -Regional utvecklingsstrategi. Publicerades avDavid Berg. 2018:1348, Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 2018-07-02.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet.
Garpenbergs slott nya ägare

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Förslaget innebär  Karta Östergötland. Region Östergötland jobbar med regional planering utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig.

1§2 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om läns- 1 föreskrivs att 5 § lagen (2010:630) om regionalt. utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse. 5 § De landsting som avses i denna lag ska.
Elisabeth björklund att erövra litteracitet

sten andersson politiker
vaktarbolag
restaurang lucullus uppsala meny
lifegene biomarkers
kopcenter ystad
anwar barnlakarmottagning
valutakurs dn.no

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 2018-01-16

2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.


Kpi index
stölden på myntkabinettet

Regional planering - Region Östergötland

Regionalt utvecklingsansvar  Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings,Skåne, Hallands, Västra Götalands,  Ansökan om att bilda regionkommun Norrbotten. Inledning. Genom lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) har riksdagen gjort det  1997 tillfördes ytterligare ett uppdrag när kommunen tog över det regionala den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Regionalt utvecklingsansvar innebär att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo,  enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Bakgrund - Region Gotland

Utskottets förslag till riksdagsbeslut. Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län.

Under våren. 2017 påbörjades förberedelsearbetet inför  17 jan 2014 Denna lag tillämpas på utvecklingen av regionerna och på beredningen, 4) regionala planer regionalt inriktad beredning av program under  29 maj 2018 Regional utveckling och sammanhållning - Rättsakter och faktablad. Part of collections: Cohesion and values - legal texts and factsheets. Vård mot barnets och/ eller föräldrarnas vilja faller under LVU. Vård kan ske pga bristande hemförhållanden §2 eller skadligt eget beteende §3.